Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo quản lý dự án

THÔNG BÁO V/v: Mở lớp đào tạo Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo thông tư 25/2009/TT-BXD Đáp ứng nhu cầu

Đào tạo giám đốc quản lý dự án

THÔNG BÁO Về việc mở lớp Giám đốc quản lý dự án chuyên nghiệp Với chức năng đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ

Đào tạo nghề

Đào tạo quản trị dịch vụ Nhà hàng – Khách sạn

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN 1. Mục tiêu đào tạo - Kiến thức + Trang bị cho người học kiến thức chuyên

Đào tạo nghiệp vụ buồng – phòng

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BUỒNG - PHÒNG I. Đối tượng tham gia khóa học - Các bạn học sinh phổ thông, trung học và trung học chuyên

Top